Eurasian Journal of Social Science

  Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

   Yayıncı İsmi: Assoc. Prof. Dr. Serkan  ŞAHİNKAYA

  Eurasian Journal of Social Science (Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi) açık erişimde yayınlanan, akran hakemlik sistemini uygulayan ve yılda iki kez yayınlanan uluslararası bir dergidir. Dergimiz, Sosyal Bilimler alanlarında yapılmış tam metin araştırma makaleleri, kısa inceleme çalışmaları ve derlemeler yayınlanmaktadır. Dergimizin içeriğinde yer alacak konular;

   

  • Antropoloji,
  • Arkeoloji,
  • Coğrafya,
  • Eğitim,
  • Ekonomi,
  • Felsefe,
  • Hukuk,
  • İktisat,
  • İlahiyat,
  • İstatistik,
  • İşletme,
  • Kamu Yönetimi,
  • Maliye,
  • Politika,
  • Psikoloji,
  • Sanat Tarihi,
  • Sosyoloji,
  • Uluslararası İlişkiler.

   

  Ayrıca, Avrupa Birliliği ilişkileri, kadın hakları, sosyal politikalar ve çalışma ilişkileri, yönetim politikaları gibi disiplinlerarası konularda yapılmış çalışmaları da içermektedir.

    

  İnceleme Süreci

  Dergimize sunulan makaleler, Editör tarafından  değerlendirildikten sonra, orjinallik, önem ve uygunluk bakımından alanında uzman hakemler tarafından hızlı bir incelemeden geçirilmektedir.  Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi'ne sunulan makaleler için ilk değerlendirme sürecinin 4 hafta içinde tamamlanması hedeflenmektedir.  

   

  Yazım Klavuzu

  Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış makaleleri yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlamaktadır. Dergimizin basılı kopyası bulunmamaktadır. 

  Makalenizi dergimiz için hazırlamadan önce, lütfen dergimize ait yazım klavuzumuzu bilgisayarınıza indirerek dikkatlice okuyunuz. 

   

  Makale Gönderimi

  Yukarıdaki yazım klavuzumuza uygun olarak hazırlanan makalenin, elektronik ortamda (Microsoft Word dosyası olarak) sunulması gerekmektedir. Yazarlar makalelerini, ejsoc.journal@gmail.com adresine elektronik posta ile göndereceklerdir. 

     

Duyurular

Makale Gönderimi

CES Science Group, bilimsel dergileri için makale kabulüne başlamıştır.

Yayın Sertifikası

Makaleleri yayınlanacak yazarlara, kabul olacak makaleleri için "Yayın Sertifikası" verilecektir.

Sayının En İyi Makaleleri

CES Science Group Editörler Kurulunca, her sayının "En İyi Makalesi" seçilecektir. Seçilen En İyi Makalenin yazarları, gelecek sayı için öncelikli olacaklardır.